Mustafa Salim Aktuğ

Sanatçı / Trabzon - 1961

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

Dün karanlık bir ovada tüm zamanları gördüğüm beyazı hayal eder, bugün çizerim. Yarına..?

Mustafa Salim Aktuğ / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Resimlerimde rengi ön planda tutup soyut bir anlatım dilini tercih ediyorum, etrafımızdaki nesneler, olay ve oluşumlarla ilgili etkileşimlerimi sorguluyor, geniş bir kurgulama alanı olarak resimlerimi gerçekleştiriyorum. Düşey, yatay ve diyagonal fırça tuşlarıyla yarattığım ritme, üst üste yığılmaya ve istiflemeye dayalı renk senfonileri olarak yapıtlarım algılanabilir. Noktaların birim elemanı olarak tekrar tekrar çoğalarak kullanılmasıyla oluşan macro yapıdır, onun bize sunduğu resimler. Yaşamda ve doğadaki duruşu, renklerin yarattığı psikolojik etkilerle yansıtmaya çalışırım. Yaşamın her alanından beslenerek kurguladığım resimlerimde fırçanın bıraktığı her iz, doğayı, insanı ve bunların evren içindeki konumlanışlarını temel alır. Renklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, tek rengin egemenliğinden, çok renkliliğe uzanan geniş bir spektrumda bir araya getirip, renk parçacıklarıyla evrende duruşumuzu, ilişkilerimizi, anlam arayışlarımızı sorgulamaktayım.

Eser Sayısı500
Karma Sergi42
Aktif Olduğu Yıl52
Kişisel Sergi20

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN