Hasan Mirza

Ressam / Balıkesir - 1967

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

ZAMAN ADİLDİR

Resmin usta-çırak ilişkisi ile öğrenildiği, öğretildiği Rönesans’tan günümüze resim sanatı birçok evreden geçmiş olmasına karşın: Rönesans ve dönem ustaları akademizmin en önemli halkası olmakla beraber dönem ustaları hem günümüzde hem de her dönem çoğu ressamın rehberi olmuşlardır. Çünkü: Rönesans ustaları ile başlayan gelenek ve bu geleneği takip eden ressamların resimlerinde “resim” kelimesinin anlamını bulmak mümkün.

Aynı sözleri; en az 5000 yıllık köklü bir geleneği olan “Çin” resmi için de söylemek mümkün ki ben Türk resim sanatının köklerinde, Uygurlar aracılığı ile Çin resmi ne kadar ulaştığını düşünüyorum.

Kısacası taşıdığım genler nedeni ile Çin manzara resmine duyduğum yakınlık ve aldığım akademik eğitim nedeniyle Rönesans’la başlayan geleneğe bağlılık bugün yaptığım resimlerimin besin kaynaklarıdır diye düşünüyorum.

Köklerimin dayandığı coğrafyalara ilişkin kültürün bende oluşturduğu duygusal etkiler ve yaşadığım coğrafya, resimlerimin konularını belirlerken: resimlerimi yapma sürecinde, aldığım akademik eğitimin terbiyesiyle “resim” kelimesi anlamının karşılığını vermeye gayret ediyorum.

Hasan Mirza / 2021

 

SANAT ANLAYIŞIM

Eser Sayısı300
Karma Sergi10
Aktif Olduğu Yıl46
Kişisel Sergi17

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN