Beril Kılıç

Sanatçı / Ankara - 1990

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

Sanat; var olmayan bir şeyi kurduğu bu dünyayla, özünü aktarınca var olandır.

Beril Kılıç / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Sanatın nesnesi var olanın gerçeğidir. Gerçek ise var olan objeye yerleşmiş olandır.

Varlık, kendi gerçeğini ortaya koyabilirse, insan da özünde ne olduğunu ortaya koyabilir.

Var olanın varlığın gerçeği içinde gerçekleşmesinin birçok yolu vardır. Bunlardan biri de sanattır.

 

Bana göre sanat, hem sanat eserinin hem de sanatçının özüdür. Sanat eserleri, sanat eseri olmak bakımından birbirlerine benzerlik gösterir. Fakat, bir esere sanat eseri dememizin sebebi bir dünya kurmasıdır. Sanatçının özünü, yani kendi özünü eserin içine yerleştirmesiyle mümkündür.

 

Sanat; var olmayan bir şeyi kurduğu bu dünyayla, özünü aktarınca var olandır.

Yani sanat var olanın gerçeğini açığa çıkardığı özü kadardır.

Gerçeklesen aktarım ve anlayış çeşitliliği özünde felsefi değişimlerin bir ürünüdür.

 

Bu nedenle aynı anda ve herkes tarafından benimsenerek, belirli sınırlar çerçevesinde başlayıp bitmez

Eser Sayısı230
Karma Sergi7
Aktif Olduğu Yıl21
Kişisel Sergi1

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN