Özge Gökbulut

Sanatçı / Ankara - 1982

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

İNDİRGENMİŞ ZAMAN

Zaman geniş,

Rivayete göre zaman hikâye…

Sen, yok say zaman beni… Ben de seni.

Aynı anda ölelim hadi!

Özge Gökbulut / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Sınırsız kompozisyona sahip doğa ile insan duygu ve düşüncesinin sınırsızlığını birlikte ele alan sanatçı, çalışmalarında birini diğerinin yerine kullanarak soyut kompozisyonlar oluşturmaktadır. Bu anlamda yaratıcı akış sürecindeki spontanlık doğanın ve hayatın akışı ile benzer görülmektedir. Sanatçı hem doğal olarak oluşan biçim ve ilişkilere hem de kararlı müdahalelere vurgu yaparak insan ve çevresi arasındaki ilişkiyi temsil etmekte, sorgulamaktadır.

Eser Sayısı320
Karma Sergi60
Aktif Olduğu Yıl31
Kişisel Sergi3

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN