Kader Öztürkmen

Sanatçı - Öğretmen / Denizli - 1996

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

Mekan, zamanla ilintili algıdaki bir yanılsamadan ibarettir.

Kader Öztürkmen / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Kader Öztürkmen, gerçeklikte var olan olaylara işaret ederek tepkisel, ruhsal değişimlerin, tezatlıkların özündeki varlık ve yokluk gibi mücadeleleri irdeliyor.

Mekan algısına değinmeden, insan doğasının doyumsal yoksunluklarından doğan kıvranmalarını, sergilediğinde kabul görmeyen ama ruhun içerisinde var  olan kaçma, sığınma, saldırma, kararsızlık, dengesizlik gibi halleri, süregelen boşlukta yalnızlığını, özde kendisiyle baş başa olma halini vurgulayarak betimliyor.

Resimlerinde tuval üzerinde, gerçeklikle özdeşleştirdiği materyaliyle, flu, aynı zamanda illüzyonist bir etki yaratarak, varoluşumuzun dayanılmaz ağırlığı ve hafifliği arasında köprü oluşturduğuna inanıyor.

Eser Sayısı83
Karma Sergi32
Aktif Olduğu Yıl6
Kişisel Sergi00

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN