Hamid Alioğlu

Sanatçı / Bakü - 1980

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

Sanat herkesin anlayabilmesi için bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymayandır ve kendi zamanında meydana gelen bir savaş aracıdır.

Hamid Alioğlu / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Bir sanat türünün ortaya çıkışı bile onunla beraber olarak gelecek olan sanat teoresinin önerileri ve sanatçının sezgileri ile bağlantılı olmalıdır. Ve bir sanat teorisi var olmadan yeni bir sanat türü yaratılamaz.Önce zeminin hazır olması gerekimektedir.

Neostylistik (Yeni Biçimsel) sanat anlayışı özne nesne ilişkisinden ortaya çıkmış bir sanat dilidir.Kubizim ve Suprematizmin karşıtı olarak Neostylistic sanat türü, plastik sanatlar ve bilimsel araştırmalarımın bir sunumudur.

Neo-stylistic ( Yeni Biçimsel ) veya, Yeni İmaj sanat gibi, isimlerle anılan bir soyut sanat anlayışıdır.Sözlük olarak ingilizcede New karşılığı – Neo (Yeni) – Sylistic (Biçimsel) üslüpla ilişkin sözlüktür.

Neostylistic sanat anlayışı bir düzen içerisinde olabildiği gibi serbest bir görünüme de sahip olabilmektedir.Bu yüzden neostilistic soyut resimler daha önceki sanat akımlarının aksine ne öyküsel ne de toplumsal yorum taşır,kendini has bir üslupla tanımlıyor.Yeni İmaj ( Neostylistic ) sanat türü nesneleri çözümleyerek bir – bir parçalara bölünmesi ve bu parçaların geometrik bir yorumla yeniden bir araya getirilmesi ilkesi ile  Kübizim ve Suprematizim’den farklılık gösterir.

Kübizmin ışığında, fakat sanatı objeye bağlayan görüşünden uzaktır.Kendi irade ve görüşlerini ireli sürdürerek yeni biçimlerin önünü açmaktır,Neostylistic ferdiyeçidir,fügüratif değildir,ve bir kişiyi, sahneyi ve ya gerçek nesneyi temsil etmez.Soyut olarak kabül edile bilir.Neostylistic soyut türü konu sunmaz bakan kişiyi yönlediremez bir deneyim olduğunu ispatlar.Gerçekler geometirik hale getirilerek doğanın kaosuna karşı insanın yücelişini ifade etmektedir.Yaratıcılık, özgürlük, yenilik, farklılık, teklik, merak, arama, deneme gibi başlıca özelikleride vardır.Neostylistic tanıma göre,insan bilgisinin tek kaynağı deneyim yada duyumdur.Ve bir duyunun kaybolmasından sonra da devam eden görüntünun kanaitindedir.Genel elemanlar, daire, cember, üçken, kare, dikdörtken, yarımdaire, doksan derece açık bucak, birbirinin içine giren düzlemler ve çizgiler, netlik vs.

Eser Sayısı250
Karma Sergi40
Aktif Olduğu Yıl3
Kişisel Sergi3

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN