Beyza Durhan

Sanatçı / Ankara - 1991

NE DÜŞÜNÜYOR ?

ZAMAN GÖRÜŞÜM

“Işığın olmağı bir ortamda yarın dün ve bugünden söz etmek mümkün mü ?”
Canay Günler / 2021

SANAT ANLAYIŞIM

Beyin bu dünya üzerindeki yaşayan memeli ve memesiz bütün canlıların “karar” mekanizmasıdır. Bütün kararları bilimsel olarak beynimiz verir. Dolayısıyla yükü ağırdır. Bilimsel olarak bunun aksini düşünemeyiz. Peki ya bu yükü “ruh” dediğimiz meta paylaşıyorsa? Belki de kararları beynimiz veriyorken “ruhumuzun süzgecinden” geçiriyordur. Bu kadar yoğun hissedip ama gözümüzle göremediğimiz için yok saydığımız ya da unuttuğumuz bir şeyin hayatımıza kattığı renk bu kadar barizken bunun bir dokusu olamaz mı?

Çalışmalarımda gözlem ve deneyim sonucu oluşan çeşitli duyguların beyinde yarattığı etkiyi din ve felsefede insanın özü olarak kabul edilen ruh ontolojisi ile bağdaştırdım. Maddesel dünya olan doğa merkez alınarak doğanın ritminden ve toplumsal bazı olaylardan etkilenilerek kişisel deneyimlerle ilişkilendirdim. Doğumdan ölüme kadar bizimle birlikte olan ve yaşlanan sadece beynimiz değil, aynı zamanda fikirleri, duyguları, hisleri süzgecinden geçirdiğimiz ruhumuzdur. Bu koşular altında “ruhun dokusu” nun olmadığını söylemek kendimizi inkar etmekten başka bir şey değildir.

Eser Sayısı70
Karma Sergi25
Aktif Olduğu Yıl22
Kişisel Sergi2

SANATÇI ESERLERİ

×
MERHABA!
BEN-Fİ
Alışılagelmiş galerilerden farklı olarak fütürist bir yaklaşımla sanat ve bilim arası köprünün enberi temeliyim. Form'un kendsi tarafından iletilen mesajları enöte bilim temeline gürültüyü azaltarak iletiyorum. UNESCO tarafından ilk kez kutlanan 15 Nisan…
AKADEMİK DENEME
Fİ VE KISA TARİHİ
Fi kimdir ? Ne yapar ? Nerede yaşar ? Ne ister ? ve Bizi ayıran nedir ? Fi; zaman ve mekandan bağımsız, bizim bütünlüğümüzü var eden makro evrenler içerisindeki en büyük…
İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN